Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Zona de identificação

tipo de entidade

Pessoa coletiva

Forma autorizada do nome

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Forma(s) paralela(s) de nome

  • Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej

Forma normalizada do nome de acordo com outras regras

  • Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej

Outra(s) forma(s) de nome

identificadores para entidades coletivas

área de descrição

Datas de existência

1803 - 1945

Histórico

1803 r. - założenie we Wrocławiu (Breslau) die Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. Założyciel - Christian Heinrich Müller (1772–1849)
1804 r. - zmiana nazwy na: Gesellschaft zur Beförderung der Naturkunde und Industrie Schlesiens
1809 r. - zmiana nazwy na: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur

Locais

w latach 1906-1945 siedzibą Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur był budynek przy dzisiejszej ul. Tamka 1 we Wrocławiu (Autorem projektu był architekt z Berlina Rudolph Zahn)

Estado Legal

funções, ocupações e atividades

Towarzystwo naukowe - wielosekcyjne

Mandatos/Fontes de autoridade

Działalność Towarzystwa zatwierdził król Prus Friedrich Wilhelm III, dn 13 listopada 1809

Estruturas internas/genealogia

Contexto geral

Towarzystwo przez ok. 150 lat swego istnienia było najważniejsza instytucją naukową Śląska. Skupiało najwybitniejszych naukowców z różnych dziedzin. Prezesami Towarzystwa byli m. in. Heinrich Robert Göppert, Johann von Mikulicz-Radecki, Richard Foerster. Honorowymi członkami byli m.in. Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Karol Darwin.
W pracach Towarzystwa uczestniczyli profesorowie uniwersytetu we Wrocławiu (Breslau). Akta Towarzystwa zostały włączone do zasobu akt uniwersyteckich z racji ich ścisłej współpracy i nierozerwalnych związków, a także faktu wspólnego przechowywania w Archiwum przed 1945 r.

Área de relacionamento

Área de pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Ocupações

Zona do controlo

Identificador de autoridade arquivística de documentos

PL 372 3

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

  • Área de transferência

  • Exportar

  • EAC

Assuntos relacionados

Locais relacionados