Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Zone d'identification

Type d'entité

Collectivité

Forme autorisée du nom

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

forme(s) parallèle(s) du nom

  • Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej

Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions

  • Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej

Autre(s) forme(s) du nom

Numéro d'immatriculation des collectivités

Zone de description

Dates d’existence

1803 - 1945

Historique

1803 r. - założenie we Wrocławiu (Breslau) die Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. Założyciel - Christian Heinrich Müller (1772–1849)
1804 r. - zmiana nazwy na: Gesellschaft zur Beförderung der Naturkunde und Industrie Schlesiens
1809 r. - zmiana nazwy na: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur

Lieux

w latach 1906-1945 siedzibą Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur był budynek przy dzisiejszej ul. Tamka 1 we Wrocławiu (Autorem projektu był architekt z Berlina Rudolph Zahn)

Statut légal

Fonctions et activités

Towarzystwo naukowe - wielosekcyjne

Textes de référence

Działalność Towarzystwa zatwierdził król Prus Friedrich Wilhelm III, dn 13 listopada 1809

Organisation interne/Généalogie

Contexte général

Towarzystwo przez ok. 150 lat swego istnienia było najważniejsza instytucją naukową Śląska. Skupiało najwybitniejszych naukowców z różnych dziedzin. Prezesami Towarzystwa byli m. in. Heinrich Robert Göppert, Johann von Mikulicz-Radecki, Richard Foerster. Honorowymi członkami byli m.in. Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Karol Darwin.
W pracach Towarzystwa uczestniczyli profesorowie uniwersytetu we Wrocławiu (Breslau). Akta Towarzystwa zostały włączone do zasobu akt uniwersyteckich z racji ich ścisłej współpracy i nierozerwalnych związków, a także faktu wspólnego przechowywania w Archiwum przed 1945 r.

Zone des relations

Zone des points d'accès

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Occupations

Zone du contrôle

Identifiant de notice d'autorité

PL 372 3

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Notes de maintenance

  • Presse-papier

  • Exporter

  • EAC

Sujets associés

Lieux associés