Witamy

Szanowni Państwo!

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego zachęca do korzystania z Archiwum Cyfrowego.
Archiwum Cyfrowe powstało na bazie programu Access to Memory (AtoM). Więcej o AtoMie patrz: O projekcie

Zapraszamy do odwiedzenia strony domowej Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, dostępnej pod adresem: www.archiw.uwr.edu.pl

Zawartość Archiwum Cyfrowego.

Prezentowane cyfrowo zbiory pochodzą z Zespołu: Akta Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1945. Powstały one dzięki zaangażowaniu naszej jednostki w prace Projektu Leopoldina on-line. Wyboru materiałów archiwalnych dokonano w oparciu o Inwentarz Akt Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1945, opracowany przez dra Józefa Drozda. Do reprodukcji cyfrowej wytypowano akta najstarsze, najcenniejsze i zachowane w dobrym stanie.

W pierwszej kolejności nasz zespół przystąpił do digitalizacji akt władz nadrzędnych (rektor, senat, kurator) Uniwersytetu we Wrocławiu z lat 1811–1945. Udostępniamy też Państwu m.in. kroniki ogólnouczelniane, teczki osobowe profesorów, drukowane spisy wykładów i składy osobowe, akta Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej (Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur) oraz akta Instytutu Europy Wschodniej we Wrocławiu (Osteuropa-Institut).

Rozpoczęliśmy także digitalizację serii: Akta Wydziału Teologii Ewangelickiej.

Ogółem udało się nam zdigitalizować ok. 900 jednostek archiwalnych. Liczymy, że w przyszłości proces cyfryzacji naszych zasobów będzie kontynuowany.

Jaki jest nasz zdigitalizowany zasób? Można go zobaczyć klikając z lewej strony Opisy archiwalne

Poszukując konkretnej osoby, wystarczy podać jej nazwisko. Proszę zwrócić uwagę, że sygnatury teczek osobowych są rozbudowane o numer kolejny teczki. I tak np. akta „Ahrens Felix” znajdą Państwo pod sygnaturą: S_220-1. Można również posłużyć się hasłami ogólnymi, np.: akta studenckie, akta senackie, akta osobowe, korespondencja, itd.
Dostęp do naszych zasobów cyfrowych jest całkowicie bezpłatny i nieograniczony.

Wykonane kopie cyfrowe akt otwierają nowe możliwości badawcze i dają okazję do poznania źródeł do dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego sprzed 1945 r.

                                Zespół Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego