Provinz Niederschlesien

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Provinz Niederschlesien

Terminy równoznaczne

Provinz Niederschlesien

  • UF Prowincja Śląska

Powiązane terminy

Provinz Niederschlesien

1 Opis archiwalny results for Provinz Niederschlesien