Pokazano 104 rezultatów

Hasła przedmiotowe
Hasła przedmiotowe termin Nota/uwaga do zakresu Opis archiwalny count Hasło wzorcowe count
Korespondencja ministerialna 10 0
Korespondencja prywatna 2 0
Korespondencja rektorska 12 0
Korespondencja wydziałowa 3 0
Kronika ogólnouczelniana 6 0
Kronika wydziałowa 0 0
kroniki ogólnouczelniane 1 0
Książeczka 0 0
książeczka wojskowa 0 0
Książka (publikacja autorska/nieautorska) 0 0
Wyniki 51 do 60 z 104