Pokazano 97 rezultatów

Hasła przedmiotowe
Hasła przedmiotowe termin Nota/uwaga do zakresu Opis archiwalny count Hasło wzorcowe count
Pismo Instrukcja 0 0
Księga podatkowa 0 0
Księga rozrachunkowa 0 0
Księga immatrykulacyjna 0 0
Księga eksmatrykulacyjna 1 0
Dziennik Podawczy – księga kancelaryjna 0 0
Album fotograficzny 5 0
Album życiorysów 0 0
Kronika ogólnouczelniana 6 0
Kronika wydziałowa 0 0
Wyniki 21 do 30 z 97