Showing 97 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
poszyt 0 0
dziennik 26 0
spisy wykładów 68 0
kroniki ogólnouczelniane 1 0
Dyplom 0 0
Pieczęć 0 0
Języki obce: niemiecki 0 0
Książeczka 0 0
Języki obce: łaciński 0 0
Języki obce: francuski 0 0
Results 11 to 20 of 97