Brak wyników

Opis archiwalny
Lwowski Królewski Uniwersytet im. Franciszka I (1817-1918) Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (1919-1939) / ЛЬBOBCKИЙ KOPOЛEBCKИЙ УНИBEPCИTET ИМ. ФPAНЦA I (1817-1918) УНИBEPCИTET ИМ. ЯНA KAЗИМИPA ВO ЛЬBOBE (1919-1939) With digital objects