Pokazano 97 rezultatów

Hasła przedmiotowe
Hasła przedmiotowe termin Nota/uwaga do zakresu Opis archiwalny count Hasło wzorcowe count
książeczka wojskowa 0 0
Książeczka 0 0
kroniki ogólnouczelniane 1 0
Kronika wydziałowa 0 0
Kronika ogólnouczelniana 6 0
Korespondencja wydziałowa 3 0
Korespondencja rektorska 12 0
Korespondencja prywatna 2 0
Korespondencja ministerialna 10 0
Korespondencja kuratorialna 2 0
Wyniki 41 do 50 z 97