Pokazano 104 rezultatów

Hasła przedmiotowe
Hasła przedmiotowe termin Nota/uwaga do zakresu Opis archiwalny count Hasło wzorcowe count
Akta założycielskie 0 0
Akta rachunkowe 17 0
Akta organizacyjne 90 0
Akta stypendialne 24 0
Akta osobowe 619 0
Akta statystyczne 1 0
Akta wydziałowe 1 0
Akta poufne 3 0
Akta Ogólne 81 0
Akta rektorskie 16 0
Wyniki 91 do 100 z 104