Showing 104 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
Księga eksmatrykulacyjna 1 0
Album życiorysów 0 0
Kronika ogólnouczelniana 6 0
Repertorium 1 0
składy osobowe 55 0
sprawy dyscyplinarne 0 0
kontrola opłat rejestracyjnych 1 0
przysięga 0 0
Fragment podania 0 0
dokumentacja techniczna 1 0
Results 61 to 70 of 104