Pokazano 104 rezultatów

Hasła przedmiotowe
Hasła przedmiotowe termin Nota/uwaga do zakresu Opis archiwalny count Hasło wzorcowe count
Księga immatrykulacyjna 0 0
Księga rozrachunkowa 0 0
Księga podatkowa 0 0
Pismo Instrukcja 0 0
Pismo okólnik 1 0
Pismo rozporządzenie 0 0
Pismo zarządzenie 0 0
Korespondencja prywatna 2 0
Korespondencja ministerialna 10 0
Korespondencja rektorska 12 0
Wyniki 81 do 90 z 104